DK Sj 62

Sjælland: Garbølle-æsken


ᚺᚨᚷᛁᚱᚨᛞᚨᛉᛁᛏᚨᚹᛁᛞᛖ᛬

hagiradaz ÷ tawide ÷

Hagråd gjorde [asken]


Träasken från Garbølle på Sjælland tillverkades mellan år 160 och 400. Den finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Asken är skuren i ett enda stycke idegransträ, och inskriften står upp och ned på ena långsidan. Bilderna är tagna med några års mellanrum, med två olika presentationer av asken, en där hela asken syntes bra och en där inskriften framträder tydligare.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28 och 2010-05-22

Tillbaka till listan