DK Sj 66

Sjælland: Tårnborg-sten


(k)(u)þ ... fori:si ¶ -brit : sial (*) ha=n (:) ga=rþi st(i)(n)(a) ¶ ... (k)iþuin : bu(r)- :

Gud hjälpe ...brets själ, han gjorde stenar ... bro


Runstenen står nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Den hittades 1874 på stranden vid Korsør Nor, nära Tårnborgs kyrka på Sjælland. Inskriften är från tidig medeltid och är mycket sliten.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan