DK Sj 69

Sjælland: Tårnborg-blyamulet 2


æ-Rmhohtlanæ
moutþf(h)laro-(-)
ki-fia(R)mRlah
laouþRmohsi(f)

-


Blyamuletten från år 1250-1425 från Tårnborggård nära Slagelse på Sjælland finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Bilden visar den sida som återges med de två första raderna ovan. Texten har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2017-05-27

Tillbaka till listan