DK Sj 75 - 76

Sjælland: Allerslev


io=r(d)an risti runu ra=þi þæn ær kan

kRyrþ : risti : nafn : sit ¶ ø --=nyr-(-) : mæsu

Jordan ristade rnuorna. Läs den som kan.

Gyrd ristade sitt namn ...mässa.


De båda medeltida runinskrifterna i Allerslev kyrka är numera överkalkade och helt osynliga. De sitter i den igenmurade nordportalen på insidan av den östra sidans inre del.

Foto © Christer Hamp 2009-05-30