DK SJy 14

Syddanmark: Randbøl-sten (Store Rygbjerg)


tufi ÷ bruti ÷ risþi ÷ stin ÷ þansi ÷ aft ÷ lika ÷ ¶ brutia ÷ þiR ÷ stafaR ÷ munu ÷ ¶ þurkuni ÷ miuk ÷ liki ÷ lifa ÷

Bryten Tue reste denna sten efter brytens hustru. Dessa stavar för Torgun ska leva länge.


Runstenen står rest på en hög 200 m sydväst om Bøgvadvej på Randbølheden. Den låg nedsjunken i jorden fram till 1874, när en stenhuggare tog den och lyckades dela den i flera bitar innan han upptäckte runorna på den. Enligt skylten vid stenen var en bryte en kunglig godsförvaltare. Stavar betyder här runor.

Foto © Christer Hamp 2009-05-27