DK SJy 25

Syddanmark: Staby-kvadersten


ᚿᚮᛘᛁᚿᛆᛋᛁ
ᚠ᛫ᚦᛐ᛬ᛘ ᚾᛅ
ᚱᛅ ᛁᛋᚮᚴᚿᛆ

nomina (s)-(i)
f ' þt : m na
r(æ)isokna

namn ...
-
-


Ristningen finns i Staby kyrka tre mil sydväst om Holstebro. Den är fördelad på tre kvaderstenar, som sitter på båda sidorna i portalen till nordkapellet, mitt på huvudskeppets norra vägg. Inskriften upptäcktes 1963 i samband med undersökning av kistorna i kapellet.
Runorna finns på den sida av stenarna som är vänd inåt mot kapellet, men också på den sida som vetter in mot portalen. På bilderna härintill återges båda dessa sidor. På övre bilden syns inskrift A med den sida som vetter in mot kapellet till vänster och den som är vänd in mot portalen til höger. På den undre bilden med inskrift B är det tvärtom, portalsidan syns till vänster och kapellsidan till höger.
Texten har bara delvis kunnat tolkas, och mitt intryck är att stenarna har flyttats om efter att inskriften gjordes, och att det vi ser idag inte är hela den ursprungliga inskriften. Kyrkan kan vara så gammal som från början av 1100-talet.

N 56.26170
E 8.23666

Foto © Christer Hamp 2010-05-25