DK SJy 38

Syddanmark: Malt-sten


ᛋᚢᛅᛅᛁ ᛬ ᛏᛁᛏᚢᛚᛏᛁᛏᚢᛚ
ᚠᚢᚦᚭᚱᚴᚼᚾᛁᛅᛋᛏᛒᛘᛚᚱ
ᚼᚢᛅᛦᛁᛋᛁ ᛬ ᛅᛚᛁᛋᛏᛁᚭᛋᛅ ᛬ ᚼᚢᛅᛦᛁᛋ
ᚢᛁᚠᚱᚦᚢᛦ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᛅᚠᚱᛅᚠᛏᛅᛋᛁᚾᛁᚠᛅᚢᚦᚱ
ᚴᚢᛚ ᛬ ᚠᛁᚾᛦ ᛬ ᚠᛅᛚᛋ ᛬ ᛏᛅᛁᛏᛁᚱᚢᚾᚭᛦ ᛫ ᚢ
ᛅᛁᚢᛁᚿᚱᚢᚿᚭᛦ ᛬ ᛋᚢᛚᛁᛅᛚᛏᛅ ᛬ ᚼᚢᛅᛦ ᛏᛏᛏ
ᚢᛏᚢ ᛬ ᛏᚢᚢᚢᛏᛒᛁᛚᛁᚴᛅᚴᛦ ᛬ ᛏᚢᛦᚱᛅᚴᛁ
ᛏᚢᛚᛁ

sua ai ÷ titultitul
fuþorkhniastbmlR
huaR is i : alisti osa : huaR is (:)
uifrþuR : karþi : afr aft asini fauþr
kul:finR : fal(s) : taitirunoR ' u
(a)iuinrunoR : sulialta : huaR : ttt
utu ÷ tuuut bilikakR : tuR ra(k)(i)
(t)(u)(l)i

Så alltid ... fuþorkhniastbmlR
Vem är ... Esir, vem är Vefrid gjorde ... efter ... fader. Kolfinn gömde glädjerunor och vänskapsrunor ... vem ... Tule


Runstenen av gnejs från 800-talet står i entréhallen på museet i Sønderskov. Texten är svårtolkad, och det har gjorts flera försök att tyda den. Versionen på skylten vid stenen tycker jag verkar väl äventyrlig. Försöket här ovan är fritt efter Rundata.

Foto © Christer Hamp 2009-05-27