Skåne: Ingelstorp-sten


-- • una--
--n- : it-

-


Runstensfragmentet finns utställt i Lunds universitets historiska museum.

Foto © Christer Hamp 2013-05-19