DK Sk 109

Skåne: Åhus-kalkristning 12


s(l)(a)=(k)at(u)us

-


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24