DK Sk 112

Skåne: Stoby-kalkristning 2


ni mess(i)- -- uim missam

Har han inte också tillintetgjort den kraft som är sänd (?)


Putsinskriften i Stoby kyrka sitter på norra korväggen. Tolkningen ovan är efter Danske runeindskrifter, som hänvisar till Moltke, och även nämner andra tolkningar.

Foto © Christer Hamp 2018-06-15