DK Sk 138

Skåne: Hardeberga-kalkristning


i(o)(f)o=r-(e)s---u--a=b(k)(t) : ...--m : a--(u)=ottiþit=a : ba=u---(l) : o(n)--

-


Putsinskriften finns på kyrkoskeppets norra vägg öster om nordportalen omkring 140 cm över golvet. Inskriften är skadad och har inte konnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20