DK Sk 14

Skåne: Norra Åsum-sten


: krist : mario : sun : hiapi . þem : ær : kirku : þ(e)-... -erþ(o)/-erþi : absalon : ærki:biskup : ok : æsbiorn muli :

Kristus, Marias son, hjälpe dem som gjorde denna kyrka, ärkebiskop Absalon och Esbjörn Mule.


Runstenen står i vapenhuset i Norra Åsums kyrka. Den kan dateras till tiden mellan 1178, då Absalon blev biskop i Lund, och 1215, det senaste år Esbjörn Mule kan ha dött. Den återfanns 1598 i kyrkogårdsmuren.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24