DK Sk 140

Skåne: Högseröds kyrka


ᛘᛆᚱᛁᚾ

marin

Maria (?)


Målningen finns på triumfväggens västra sida. Danske Runeindskrifter daterar den försiktigtvis till år 1100 - 1500. Den är lite svårläst, men med tanke på placeringen är det förmodligen en Maria-inskrift.

Foto © Christer Hamp 2017-07-18