DK Sk 142

Skåne: Åhus-stenskulptur


ᛒᚢ ᛬ ᛒᚤ ᛭ ᛒᛁ ᛬ ᛒᛂ

bu : by + bi : be

-


Runorna är huggna i pannbandet på ett manshuvud av sten i Åhus kyrka. Det fungerar som kapitäl till en av pelarna på östra sidan av portalen mellan vapenhuset och huvudskeppet, på vapenhussidan. Inskriften är först beskriven 1950, men ansågs då vara skriven med majuskler. Först år 2016 kom den med i Danske Runeindskrifter, som beskriver den som "et syllabarium, dvs. en skriveøvelse hvor en stavelse gentages med forskellige vokaler".

Foto © Christer Hamp 2017-07-19