DK Sk 23

Skåne: Stora Harrie-sten


ᛒᛁᚢᛚᛅ ᛬ ᛋᛅᛏᛁ
ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᚢᚴᛅ
ᛘᛅᚴ ᛋᛁᚾ

birla : sati : ...
... : iftiR : tuka
mak : sin ...

Berle satte denna sten efter Toke, sin måg


Runstenen sitter inmurad i Stora Harrie kyrka, på insidan av långskeppets södra vägg. bakom sista bänkraden. I Danske Runeindskrifter är tredje runan läst som r, och det kanske var avsikten att det skulle stå så, men jag tycker det är ett tydligt u.

N 55.805059
E 13.153892

Foto © Christer Hamp 2015-08-13