DK Sk 25

Skåne: Västra Karaby-stenen


: hals : auk : frebiurn : risþu : st¶ina
: þesi : eftiR : ¶ hufa : felaga : ¶ sin :

Hals och Frebjörn reste dessa stenar efter Hofi, deras bolagsman


Runstenen står rest i en inhägnad hage omkring 30 meter norr om väg 104, någon kilometer väster om Döjsebro

Foto © Christer Hamp 2007-04-13

Tillbaka till listan