DK Sk 33

Skåne: Stora Köpinge-stenen


: uristr : ouk : nukR : ouk : krusa : risþu : stin : þonsi : uft : aba : filaka : sin : trik : kuþan :

Vrest och Nöck och Kruse reste denna sten efter Abbe, deras bolagsman, en god man.


Runstenen av granit står rest på kyrkogården öster om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2014-07-23

Tillbaka till listan