DK Sk 46

Skåne: Simris-sten 1


* biarngaiR × lit (*) raisa * stain * þina * eftiR * rafn * broþur * sin * su(i)n * kun(u)--s * a suiþiuþu

Bjarngeir lät resa denna sten efter Rafn, sin broder, Gunnulvs sven i Svithiod


Runstenen står rest tillsamman med DK Sk 47 utanför kyrkogårdsmuren på östra sidan. Båda stenarna är ristade av en svensk runmästare.

Foto © Christer Hamp 2014-07-23