DK Sk 48 - 49

Skåne: Östra Vemmerlöv-kalkristning 1 - 2


ᚴᚱᛁᛋᛐ
ᚴᚱᛁᛋ

krist
kris

Kristus
Kristus


Putsinskrifterna finns i Östra Vemmerlövs kyrka, på östra sidan av den igenmurade nordportalen, 150 cm över golvet. Enligt Danske Runeindskrifter är ristningen gjord år 1150-1400.

Foto © Christer Hamp 2015-08-14