DK Sk 51

Skåne: Sjörup-stenen


[+ sa]ksi : sati : st[in] : þasi : huftiR : o[s]biurn : (s)in : fil(a)go ' ¶ (t)u-a[s : sun :] ¶ saR : flu : aki : a[t :] ub:sal(u)m : an : ua : maþ : an : u¶abn : a(f)þi '

Saxe satte denna sten efter Åsbjörn, sin kamrat, Tokes son.
Han flydde inte
vid Uppsala
Men kämpade
så länge han hade vapen


Fyra av de fem återfunna fragmenten av stenen står resta utanför ingången till Sjörups gamla kyrkas kyrkogård. Runstenen stod ursprungligen vid en stenbro c:a 200 meter nordost om Sjörups kyrka. Vid slutet av 1700-talet sprängdes den sönder och delarna användes som byggnadsmaterial i en ny stenvalvsbro över Skivarpsån 4 km väster om kyrkan. Fyra fragment togs loss ur bron 1985, ett fick sitta kvar på grund av rasrisk och ett har inte återfunnits. Dessa båda fragment har ersatts med kopior i den restaurerade stenen, som 1996 åter fyttade till Sjörup.

Formuleringen "han flydde inte vid Uppsala" förekommer också på en runsten i Hällestads kyrka (DR 295). Det är möjligt att dessa båda stenar är resta efter män som deltagit i det sägenomspunna slaget vid Fyrisvallarna, som ska ha utkämpats på 980-talet. Slaget stod mellan den svenske kungen Erik och hans styrkor och danska trupper under Eriks brorson Styrbjörn den starke. Erik segrade och fick tillnamnet segersäll.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20

Tillbaka till listan