DK Sk 59

Skåne: Södra Villie-sten


: kata : karþi : kuml : þausi : iftiR : suin : baluks | sun : bunta : sin : saR : uas : þiakna : furstr

Kata gjorde dessa minnesmärken efter Sven, Ballungs son, sin man. Han var den främste bland tegnar.


Runstenen står i parken vid Rydsgårds slott, på norra sidan om den lilla sjön norr om slottet. 400 m nordost om slottet finns en parkering, där börjar Runstigen. Gå den 800 m, ta sedan vänster och följ stigen på sjöns norra sida 400 m åt väster till stenen.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20