DK Sk 6

Skåne: Uppåkra-sten


ᚾᛅᚠᚾᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᛋᛁ ᛅᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᚢᚴᛅ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁ
ᚼᛅᚾ ᛫ ᚢᛅᚱᚦ ᛫ ᚢᛁᛋᛏᚱ ᛏᚢᚦᚱ

nafni × risþi × stin × þasi | aftiR × tuka × bruþur × si[n]
han × uarþ × uistr | tuþr

Namne reste denna sten efter Toke, sin broder.
Han dog västerut.


Runstenen står sedan 1800-talet rest på gården Stenshög i södra delen av Hjärup. Tidigare stod den 100 meter längre söderut. Bilden här visar bara b-sidan av stenen, den som återges med andra textraden ovan.

Foto © Christer Hamp 2010-04-17