DK Sk 63

Skåne: Annelöv-stenen


mahrns

Marinus (?)


Runinskriften finns på en av stenarna i södra långhusmuren, på insidan och under golvnivå under främre kanten av kyrkbänkarna. Inskriften kan ses om man lyfter upp en bräda som täcker ett hål i golvet. Runskriften är upp och ned.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2007-04-13

Tillbaka till listan