DK Sk 8

Skåne: Gårdstånga-sten 1


: þulfR : uk : ulfR : risþu : stino : þise : ufteR : osmut : liba : felaga : sin :

Tholf och Ulf reste dessa stenar efter Asmund Lippe, deras bolagsman


Runstenen står rest i Flyinge samhälle på en obebyggd tomt på norra sidan om väg 104, omkring 100 meter väster om avfarten till Södra Sandby och mitt emot Runstensvägen.

Foto © Christer Hamp 2007-04-13

Tillbaka till listan