DK Sk 86

Skåne: Vallkärra-stenen


* tufa : risþi : stino : þisi : uftiR : kamal : buta : sin : uk : osur : ¶ : sun : hs :

Tove reste desa stenar efter Gammal, sin man, och [efter] Assur, hans son


Stenen står rest vid runstenskullen i Lundagård. Enligt de äldsta uppgifterna stod den tidigare i en jordvall i Valkärra socken. Den fördes till Lund i början av 1800-talet.

Foto © Christer Hamp 2007-04-12

Tillbaka till listan