DK Sk 90

Skåne: Skivarp-stenen


: tumi : risþi : stia : þasni : iftiR : --Ra : filaka : sia

Tumme reste denna sten efter ... sin bolagsman


Stenen står rest vid runstenskullen i Lundagård. Den hittades 1850 i Skivarps gamla kyrkogårdsmur. Den sprängdes i tre delar, men sattes 1864 åter ihop.

Foto © Christer Hamp 2007-04-12

Tillbaka till listan