DK Sl

Schleswig: Meldorf-fibula


ᚺᛁᚹᛁ

hiwi

Till hustrun


Fibulan återfanns 1979, troligen i en brandgrav, och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad. Den har daterats till omkring år 50 e. Kr., och om den har en inskrift med runor är det den äldsta runinskrift vi känner till.
Men det är högst osäkert om den korta inskriften är gjord med runor eller något annat skriftsystem. Fibulan är inte med i Nationalmuseets nummerlista över danska runinskrifter. Düwel och Gebühr anser att inskriften är gjord med runor och ska läsas hiwi. Odenstedt läser åt andra hålet och får inskriften till IDIN med latinska versaler, med betydelsen "till Ida" eller "till Iddo" beroende på om det är en kvinna eller en man som avses.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29