DK Sl 11

Schleswig: Torsbjerg-dupsko


ᛟᚹᛚᚦᚢᚦᛖᚹᚨᛉ
ᚾᛁᚹᚨᛃᛖᛗᚨᚱᛁᛉ

owlþuþewaz
ni waje= =mariz

-


Doppskon till ett svärd från 200-talet finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad. Den har inskrift på båda sidorna. Den sida som syns på bilden är den som återges på första raden ovan. Av förslitningsspår att döma var det den sidan som vändes mot svärdets bärare.
Tolkningen är omstridd, det finns flera förslag. þewaz och mariz verkar vara personnamn.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29