DK SlB 19

Slesvig-benstykke 11


rbf

-


Revbenet av nötkreatur med runinskrift från 1000-talet upphittades 1976 vid utgrävning på Plessenstraße i Schleswig stad, och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29