DK SlB 22

Slesvig-knivskaft


... maria= =g(i)rasia pl-(-)na (d)omino(s) ---m(b)
...(u)lieribus æþ binidita tus æþ muli(r)
...(e)n : pæpæræ bo : olof : anderiu- ...
...(e)n : pæpæræ : bo : olof : anderiu(s) ----t
...þigæri biuþæmi(o)d roþæn þir(i)(k)-
... tapa uil (h)an sauþ (:) þæt mæl-- ...

Hell dig Maria full av nåd, Herren är med Dig
Välsignad är du bland kvinnor
Sven Pipare, Bo, Olof, Andreas
Sven Pipare, Bo, Olof, Andreas
... han kan bjuda på mer rött kött ...
... han vill förlora ett får. Det sade ...


Knivskaftet av trä med inskrift från 1000- eller 1100-talet upphittades vid utgrävning på Hunnenstraße, och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad. Pipare betyder flöjtspelare.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29