DK SlB 26

Slesvig-karbund 4


ma=ria

Maria


Laggkärlsbottnen av furu med runinskrift från omkring år 1250 upphittades vid utgrävningar 1974 och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29