DK SlB 3

Slesvig-pind (Slesvig-kævle)


runaR ÷ iag ÷ risti ÷ a ÷ rikiata ÷ tre sua
reþ ÷ saR ÷ riki ÷ mo(g)R ÷ asiR ÷ a ÷ artagum
hulaR ÷ auk ÷ bulaR ÷ meli ÷ þeR
ars ÷ sum ÷ ma

Runor jag ristade på drivande trä. Så
tydde den mäktige unge man: Asar i urtid
huller och buller, för dig ska tala
arsle som mage


Den runristade pinnen från 1000-talet hittades vid utgrävningar 1973. Den finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad. På bilden syns den sida av pinnen som återges på andra raden ovan. Nationalmuseet varnar att "der foreligger en række forskellige tolkningsforslag".

Foto © Christer Hamp 2009-05-29