DK SlB 5

Slesvig-ring


ᚠᚵᚮᛏᛅᚱ

...fgotar

Alvgöt


Fragmentet av en bärnstensring från 1000-talet upphittades 1975 vid utgrävning på Plessenstraße i Schleswig stad, och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad. Inskriften är troligen ett namn. Namnet Alvgöt förekommer också på den uppländska runstenen U 574. På min bild kan man tyvärr bara ana ett par av runorna till vänster.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29