DK SlB 9

Slesvig-benstykke 1


ᚱᛂᛁᛒ

reib

rep


Benbiten med runinskrift från 1000-talet är 13 cm lång och upphittades 1972 vid Schild-utgrävningen, och finns nu i Schloß Gottorf i Schleswig stad.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29