DK Uk 1

Danmark: Gunhild-korset


ᚵᚢᚿᚼᛁᛚᛑ

gun(h)ild

Gunhild


Processionskorset av valrosstand med inskrift från omkring år 1150 finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Det är bara namnet Gunhild som är skrivet med runor, och den långa inskriften är för övrigt skriven på latin och med latinska bokstäver. Enligt inskriften är korset gjort av hantverkaren Liutger för Helena, även kallad Gunhild, kung Sven Magnus dotter.

Foto © Christer Hamp 2009-05-14