Danmark: Nationalmuseet


ᛚᛂᚮᚿ ᛫ ᚦᛂᛐᛐᛆ ᛫ ᛂᚱ ᚵᛂᚠᛂᛐ ᚵᚢᚦᛁ ᛫ ᛐᛁᛚ ᛫ ᛑᛁᚱᚦᛆᚱ ᚮᚴ ᛫ ᚼᛁᚿᚮᛘ ᚼᛂᛚᚵᛆ ᚢᛚᛆᚠ ᛆᛐ ᛫ ᚱᛆᛐᛋᚠᛁᚱᚦᛂ ᛆᚠ ᚦᚮᚱᚢᛆᛚᛑᛁ ᛫ ᚮᚴ ᚦᚮᚱᛑᛁᛋᛆ

leon . þetta . er gefet . guþi . til . dirþar ok hinom helga ulaf . at . ratsfirþe . af þorualdi . ok þordiso

Detta lejon är givet till Guds ära ... helige Olaf ... av Torvald och Tordis


Bronslejonet står utställt utan särskild kommentar i Nationalmuseet i Köpenhamn. Bilden visar texten med medeltidsrunor på lejonets framsida, och hela lejonet kan ses på den lilla bild som är infälld nederst till vänster.
Översättningen haltar lite, för jag har inte hittat någon hjälp att tyda inskriften.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan