DR BR

Midtjylland: Stavnsager


-

-


Brakteaten upphittades med metalldetektor vid Stavnsager söder om Randers 2012. Den finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften har inte kunnat tydas.

Foto © Christer Hamp 2014-06-07