DR BR

Midtjylland: Stavnsager


ᛇᛉ

iz

-


Brakteaten upphittades med metalldetektor vid Stavnsager söder om Randers 2012. Den finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Runorna står till vänster, under hästens huvud.

Foto © Christer Hamp 2014-06-07