DR BR

Midtjylland: Stavnsager


ᚫᚫᛚᚢᛚ

aalul

-


Brakteaten upphittades med metalldetektor vid Stavnsager söder om Randers 2012. Den finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Runorna går längs nedre vänstra kanten av brakteaten och läses från höger till vänster.

Foto © Christer Hamp 2014-06-07