DR BR 15

Sønderjylland: Skonager 2


ᛚᛁᛉᚨᛁᚹᚢᛁ ᛁᛐᛞᚨᛁᛏᚢᚻᚨ

liRaiwui ildaituha

Daituha - jag följer denna


Brakteaten från år 400 - 650 finns sedan 1870 i Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22