DR BR 21

Midtjylland: Over Hornbæk 2


(1?)uþa(þ)i(t1?)ih(u)ilald(t 1?)uiuu(1? t)w(1?) | (1Z)u(t)l |

Till Auþi detta ... konstverk ...


Brakteaten från år 400 - 650 finns i Nationalmuseet i Köpenhamn. Runorna i inskriften har ganska egendomliga former. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel.
Den verkar vara slagen från samma stamp som DR IK 312

Foto © Christer Hamp 2010-05-22