DR BR 23

Nørrejylland: Sønder Rind


ᚹᛁᚾᛁᛉ ᛁᚲ

uiniz ik

Vän jag är


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Det är inte säkert om det första strecket i inskriften ska vara ett i eller om det ingår i ramen runt runorna.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28