DR BR 59

Sjælland: Slangerup


ᚨᛚᚢ

alu

Jag skyddar


Brakteaten från år 400 - 650 finns sedan 1817 i Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22