DR BR 64

Skåne: Norra Åsum


(e)h=e ik akaz fahi

Till hästen. Jag, Akaz, skrev


Brakteaten finns att se i Guldrummet på Historiska museet i Stockholm.

Ristare: Akaz

Foto © Christer Hamp 2012-12-26