DR BR 74

Halland: Eskatorp, Fjärås socken


fahid(e) iuilaidi(u)(i)igaz e=erilaz

Erilen ... målade


Brakteaten finns att se i guldrummet i Historiska museet i Stockholm. En kopia finns i Göteborgs stadsmuseum

Foto © Christer Hamp 2013-04-20