DR BR 80

Danmark 2


þul

Oden


Brakteaten finns idag på Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter Runenprojekt Kiel, och innebär att Oden åkallas.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22