DR BR 82

Danmark 4


tu llul

-


Brakteaten finns idag på Nationalmuseet i Köpenhamn. Inte ens Runenprojekt Kiel har ett försök till tolkning av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22