DR IK 393

Fyn: Gudme, Gudme socken


... (j) (w)[ī](ha)þ ... it(a) (a) (a)ih(na).

Gott år invigs ..(genom) denna gudshäst


Brakteaten från Gudme på sydöstra Fyn påträffades i tillsammans med andra guldföremål 1982, och finns att se på Nationalmuseet i Köpenhamn. Translittrerering och tolkning är efter ett av alternativen i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22