DR IK 51,3

Fyn: Gudme


ᚢᚾᛞᛉ

undz


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften har inte blivit uttydd.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan