Frankrike: Saint-Dizier


ᚨᛚᚢ

alu


Vid utgrävningen av en merovingisk grav i Saint-Dizier ett tjugotal mil öster om Paris 2002 påträffades bland många andra fynd ett svärd med en runinskrift på svärdsknappen. Svärdet finns nu utställt på museet i Saint-Dizier.

Eftersom det är en relativt lång resa från Paris ringde jag innan mitt besök och kollade om svärdet med runinskriften var utställt så att man kunde se det, och fick svaret att det var det. När jag kom till museet visade det sig att beskedet var riktigt, men att jag hade ställt fel fråga. Svärdet finns att beskåda tillsammans med andra fynd i en mycket stadig monter, men med runorna vända mot väggen! Svärdet ser mycket bräckligt ut, så jag kan förstå att personalen inte var pigg på att vända på det, om de nu ens hade kunnat komma in i montern.

Intill svärdet i montern finns ett foto av den sidan av svärdsknappen där runorna finns, men ifyllt med kraftiga röda streck av någon som uppenbarligen inte har en aning om hur runor ser ut. Man ser kort sagt ingenting av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2013-12-06